viernes, 1 de enero de 2010

Electro dance: los puntajes
X = Los sentenciados
Jurados
Participantes
Carmen  Barbieri
Flavio
Mendoza
Moria
Casán
Aníbal
Pachano
Marcelo
Polino
PARCIAL TOTAL
Adabel Guerrero
10 9 10 5 3
37
Cinthia Fernández
10 9 8 4 4
35
Coki
Ramirez
10 10 10 7 7
44
Denise
Dumas
9 8 6 3 2 X 28
Eugenia Lemos
8 7 8 4 7
34
Jimena
 Barón
9 9 10 6 5
39
Larissa Riquelme
4 4 8 5 2 X 23
María Eugenia Ritó
9 8 8 4 4
33
Mónica
Farro
7 7 7 4 3 X 28
Mónica González
8 8 8 6 5 27 35
Noelia P./ Hernán P.
10 8 8 5 3
34
Paula
Chaves
8 7 7 4 4
30
Pedro
Alfonso
8 7 9 6 4
34
Silvina E./  Sofía Pachano
5 5 5 6 2 X 23
Tito
Speranza
2 6 7 3 1 X 19
Tony
Kamo
2 ? 10 3 2 X
Zaira
Nara
8 6 7 4 7
32
X = Los sentenciados:  Héctor Tito Speranza (19), Silvina Escudero y Sofía Pachano 
(23), Larissa Riquelme (23), Tony Kamo (23), Mónica Farro (28), Denise Dumas (28)


Salvados por el jurado: Silvina Escudero y Sofía Pachano, Larissa Riquelme, Mónica
Farro, Denise Dumas


Salvados por el público: Héctor Tito Speranza (72.65%)

Eliminado: Tony Kamo (27.35%)

EL ELECTRO DANCE DE COKI Y LEANDRO


;